Közgyűlési meghívó.

  nyomtatási kép

Meghívó

a Körmendi DMTE rendkívüli közgyűlésére

Közgyűlés helye: Városi Sportcsarnok Körmend

Közgyűlés ideje: 2009. március 29. 17.30 (NB-II-es bajnoki forduló után)

Napirendi pontok:

  1. A közgyűléssel kapcsolatos tisztségviselők és a napirend elfogadása.
  2. Az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló
    Beszámoló a két közgyűlés közötti gazdálkodásról
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója
  4. Új elnökségi tagok megválasztása (lemondás miatt)
  5. Új felügyelő bizottsági tagok megválasztása (lemondás miatt)
  6. Tagdíj összegének meghatározása
  7. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha a nyilvántartott tagok közül 50 % + 1 fő jelen van. Ezért az elnökség kéri, hogy a közgyűlésen minden egyesületi tag szíveskedjen megjelenni .

 

Körmend, 2009. március 15.

 

             Kovácsné Németh Zsuzsanna sk.     Faragó András sk.

                                 elnök                               elnökségi tag

 

 

TAO

1%


KEDVES SZÜLŐK, TÁMOGATÓK,SZIMPATIZÁNSOK!


Egyesületünk a Körmendi DMTE jogosult az 1%-okra, amelyeket Önök adózáskor ajánlhatnak fel. Ezzel is szeretnénk  gyesületünk körülményeit javítani. Ezek a kisebb-nagyobb összegek óriási jelentőséggel bírnak, tényleg sokat segíthetnek szakosztályunknak.
 

KÖSZÖNETTEL VÁRJUK ADÓJUK 1%-ÁT! KÉRJÜK EGYESÜLETÜNKET JELÖLJÉK MEG KEDVEZMÉNYEZETTKÉNT!
 

Szervezet neve:  Körmend DMTE

Szervezet címe: 9900 Körmend Sport utca 1.

Adószám: 19893369-1-18

Bankszámlaszám: 72100275-11059479-00000000