RÁBAVIDÉK 2005 01.

2005-01-17 00:00:00


Körmend város sportjának sokszínûségét gazdagítja a nõi kézilabdázás, mely a legifjabb korosztályban is követõkre ta­lált. Ezt bizonyítja az Ikervá­ron évente megrendezett szín­vonalas tornán való részvétel is, ahol Körmend két korosz­tályban képviseltette magát: 1990-1991-es születésûek, va­lamint az 1992-1993-ban szü­letett lányok is neveztek az idei megmérettetésre.


Az ,idõsebbek" mezõnyében 5 csapat mérkõzött: Szombat­hely, Nádasd, Körmend, Sárvár és a házigazda Ikervár csapata. A fiatalabb korosztályban 7 csa­pat nevezett: a fenti 5 csapat mellett még Celldömölkrõl és Debrecenbõl is érkeztek.
A körmérkõzések (mindenki játszott mindenkivel) két napon keresztül zajlottak. A végered­mény szép körmendi sikereket ho­zott mindkét korosztályban, Ga­lamb István és Galamb László edzõk elégedettek lehetnek tanít­ványaikkal. Íme az elért eredmé­nyek:
az 1990-1991-es korcsoport 2. helyezés. A mezõny legjobb já­tékosa Szalai Vivien lett. Az 1992­-1993-as korcsoport 3. helyezést ért el. A mezõny leg­jobb játékosa ebben a korosztály­ban is körmendi lány lett Stefanics Noémi személyében.
A torna külön érdekességeként említésre méltó, hogy a gyerekek - amikor éppen nem játszották
soros mérkõzésüket - lelkesen szurkoltak valamelyik csatázó csapatnak, annak ellenére és az­zal együtt, hogy elõtte vagy utána ellenfélként álltak fel a kézilab­dapálya két térfelére. Példaértékû lehet ez a sportszerû magatartás, amit örömmel kell nyugtáznunk!
Hajrá lányok! Csak így tovább! Sportolóként és emberként egy­aránt!

Kálnoky Réka